algemeen

Conferentie Tel mee met Taal geslaagd

Onderzoek en praktijk: een ideaal koppel!

Donderdag 23 juni was het zover: in Bunnik vond de eerste landelijke Tel mee met Taal-dag plaats, de conferentie van het gelijknamige actieprogramma dat laaggeletterdheid aanpakt. De conferentie werd geopend door Hans Christiaanse(adviseur Tel mee met Taal). Vier onderzoekers stelden de bezoekers prikkelende vragen in een filmpje. Vervolgens gingen de ongeveer 250 bezoekers in 16 workshops aan de slag om de link tussen onderzoek en praktijk te leggen.

Praktijk
Het actieprogramma Tel mee met Taal wil laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden. Dit moet ‘dicht bij de mensen’ aangepakt en geregeld worden. De praktijk vormt hierbij een belangrijke schakel. De workshops op de conferentie werden dan ook gegeven door mensen uit de praktijk. Allerlei thema’s kwamen aan bod, van gezondheid tot arbeid en van educatie tot onderzoek.

Onderzoek
Na de workshops keerde iedereen terug naar de zaal voor een vraaggesprek met de onderzoekers: Maurice de Greef, Mirjam Fransen (Gezondheid), Kees Broekhof (Gezin) en Marieke Buisman (Werk). Maar eerst kregen de workshopleiders de vraag wat de drie highlights uit hun workshop waren. Die punten werden gedeeld op een digitaal prikbord. Daarna was het tijd voor de aanwezigen om hun vragen af te vuren op de onderzoekers. Dit gebeurde via een microfoon in de vorm van een kubus die door de zaal werd gegooid, wat tot hilariteit leidde.

Vooruitblik
Na het vraaggesprek kon Hans Christiaanse constateren dat de dag diverse nieuwe onderzoeksvragen had opgeleverd. Een mooi resultaat! Hij bedankte de onderzoekers en workshopleiders en vroeg aandacht voor de evaluatie. Op het evaluatieformulier is ruimte gemaakt om nieuwe thema’s voor de volgende landelijke conferentie aan te dragen. Ook de datum is bekendgemaakt: 8 december 2016. Met een gezellige borrel werd de geslaagde conferentie afgesloten.

Intentieverklaring
Het was een dag vol enthousiasme en inspiratie! Tijdens de lunch werd er ook nog een intentieverklaring ondertekend. Stichting Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven bekrachtigen in deze verklaring hun samenwerking op het gebied van taal- en leesbevordering.

Terugkijken?
Het filmpje van de onderzoekers, een fotoverslag, de presentaties en de highlights van de workshops kun je vinden via de website van het Steunpunt Basisvaardigheden.

Vanuit het projectteam Tel mee met Taal willen we alle aanwezigen bedanken voor een interessante, inspirerende dag waarop er weer een stap is gezet in de relatie tussen onderzoek en praktijk.

Graag tot de volgende keer!