algemeen

Campagne “Ik wil leren” van start

Afgelopen week startte Stichting Lezen & Schrijven de campagne ‘Ik wil leren’. Vanuit de Week van de Alfabetisering richten zij zich op mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Speciale aandacht is er voor mensen die in Nederland naar school gingen. Door schaamte en taboe zijn zij een moeilijker bereikbare groep mensen.

De campagne bestaat uit diverse online en offline advertenties. Deze worden nu al getoond op websites als Markplaats.nl, Weeronline,nl en Nu.nl en op diverse sociale media. Stichting Lezen & Schrijven heeft sinds dit voorjaar ook een speciale Facebookpagina voor mensen die graag willen leren, maar door moeite met taal, rekenen en computer tegen obstakels aanlopen. Vanaf eind mei wordt de campagne aangevuld met video’s van ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen.

Op Week­van­deal­fa­be­ti­se­ring.nl/ik-wil-le­ren kun­nen ook in­di­vi­du­e­le leer­wen­sen wor­den aan­ge­vinkt. Dit zijn heel concrete wensen, gelinkt aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer en smartphone.

Lees hier meer over de campagne van Stichting Lezen en Schrijven.