algemeen

De Bibliotheek heeft dit najaar een campagne over laaggeletterdheid

In het najaar staat het onderwerp taalvaardigheid centraal. De Bibliotheek wordt in de campagne gepositioneerd als toegankelijke (laagdrempelig en dichtbij) en prettige (behulpzaam en neutraal) omgeving om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling, in dit geval aan de verbetering van je taalvaardigheden. Er wordt weer gebruik van de pay-off: de Bibliotheek maakt je rijker. jh

Sneak preview campagnemateriaal
Campagne Bibliotheek en basisvaardigheden (najaar)

De campagne zet mensen die ooit een probleem hadden in hun dagelijks leven met lezen en schrijven in de spotlights: zij hebben ooit (meestal beïnvloed door een naaste of door een belangrijke gebeurtenis in hun leven als werkloosheid of het overlijden van een geliefde) de stap gezet om aan hun taalvaardigheid te gaan werken, zodat ze nu in staat zijn om veel zelfstandiger door het leven te gaan. Het verhaal van deze mensen staat centraal. De mannen en vrouwen die meewerken aan de campagne zijn taalambassadeurs van Stichting Lezen & Schrijven. De boodschap/belofte die uit de campagne naar voren komt is heel duidelijk gericht op zelfredzaamheid en trots op het overwinnen van hun vaak al langer bestaande probleem:

Ik kan nu zelf…

…mijn boodschappenlijstje schrijven

…mijn kleinkinderen voorlezen

…met mijn zoon appen

…etc.

Daarnaast wil de Bibliotheek  met de campagne ook de sociale omgeving bereiken. Een op de 7 Nederlanders van 16 jaar of ouder heeft moeite met lezen en schrijven, en juist de mensen om hen heen kunnen een stimulans vormen om de stap te zetten richting bijvoorbeeld een taalcursus.

Doelstelling van de campagne richting Laaggeletterde NT1ers  (primaire doelgroep)

Er wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die de Bibliotheek biedt om hen te ondersteunen op het gebied van de verbetering van taalvaardigheid. Ook is het belangrijk om deze doelgroep bekend te maken met de rol van de Bibliotheek: het hulp bieden aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarnaast wil de campagne ervoor zorgen dat taboe over dit probleem bespreekbaar gemaakt wordt en in het beste geval ook echt doorbroken wordt.

Doelstelling van de campagne richting sociale omgeving van laaggeletterde NT1ers

De campagne is er ook op gericht om familie, buren, collega’s, vrienden, etc. met laaggeletterde NT1-ers in hun omgeving, erop te attenderen dat de Bibliotheek deze groep ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van hun taalvaardigheid. Deze groep kan een zeer belangrijke rol spelen in het geven van het laatste zetje aan mensen die worstelen met hun probleem.

Communicatieboodschappen:

•             Richting NT1: Je bent niet alleen (er zijn veel mensen met taalproblemen, er is hulp), zet de stap om je wereld te vergroten. De bibliotheek is een plek voor iedereen, dus ook voor jou om hulp te krijgen bij het vergroten van je taalvaardigheid. Het is geen taboe.
•             Richting de sociale omgeving van NT1: wat kun jij doen voor je man/vrouw/vader/moeder/broer/zus/buurman/etc. om ze de stap te laten zetten hulp te gaan zoeken (naar de bibliotheek te gaan). Houd de laaggeletterdheid niet goedbedoeld in stand.

Jan schrijft nu eindelijk brieven aan zijn vrouw

‘Ik kwam op mijn 15e van school en ben meteen in de bouw gaan werken. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om bij de gemeente aan de slag te gaan, als ambtenaar. Ik zou een hoger salaris krijgen en een huisje. Maar ik heb het aanbod afgeslagen, zei dat het voor mij niet hoefde. Jaren later gebeurde precies hetzelfde: ik bokste fanatiek en mocht trainer worden. Hiervoor moest ik wel een opleiding volgen. Omdat ik moeite heb met lezen en schrijven, heb ik ook deze kans aan me voorbij laten gaan. Dat doet tot op de dag van vandaag pijn. Ik heb een mooi leven, maar het had nóg mooier kunnen zijn.’ Uiteindelijk besluit Jan toch de stap te wagen: via het volwassenonderwijs leert hij schrijven. En nu heeft hij de smaak te pakken. Hij stuurt brieven aan zijn vrouw die hij al veel eerder had willen schrijven.

Planning en beschikbaarheid lokale toolkit

De start van de campagne valt direct na de week van de alfabetisering (4-10 september), en de looptijd is ongeveer 7 weken (tot en met 31 oktober). De communicatiemiddelen om de campagne lokaal te vertalen en aan te passen aan de eigen dienstverlening, worden vanaf 14 augustus beschikbaar gesteld via de landelijke huisstijlportal. Dat geldt voor alle middelen: online/digitaal, documenten/teksten en beeldmateriaal. De centrale vestigingen van de bibliotheken ontvangen vanaf 21 augustus een ‘start-kit’ met een aantal kant-en-klare middelen, om de campagne een goede start te geven.

Bron: de Bibliotheek en basisvaardigheden