algemeen

Arnhem trekt 2,5 ton uit voor hulp aan laaggeletterden

De naar schatting 13.000 Arnhemmers die vastlopen in de samenleving omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven en die daar niet voor uit durven komen, krijgen hulp. De gemeente Arnhem trekt een kwart miljoen euro uit om met organisaties in de stad het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.

Het vizier wordt de komende twee jaar met name gericht op de bijna 70 procent van deze groep die Nederlands als moedertaal heeft. Zij vinden taal en rekenen zo moeilijk dat ze zich niet genoeg zelfstandig kunnen redden. ,,En als je niets doet, kunnen hun kinderen dat probleem ook krijgen’’, zegt Jonathan Simonis van Stichting PAS.

Alledaagse bezigheden

Het voorlezen van de kinderen, het versturen van een e-mail, het lezen van een brief van de gemeente of een instantie: deze alledaagse bezigheden zijn voor de meeste Arnhemmers gesneden koek. Voor naar schatting een op de negen stadgenoten geldt dat niet. Dat de gemeente daar iets aan wil doen, samen met Stichting PAS, Bibliotheek Arnhem, Rijn IJssel, welzijnsorganisatie Rijnstad en Stichting Lezen en Schrijven, is omdat deze mensen tegen hindernissen oplopen op het gebied van werk, geld, gezondheid en gezin.

Schaamte

Dat wordt versterkt omdat zij uit angst of schaamte hun taal- of rekenproblemen voor zichzelf houden en er niet over praten. Een van de belangrijkste doelen is dan ook om het probleem uit de taboesfeer te halen. Pas dan kunnen de mensen om wie het gaat beter worden bereikt en kunnen de andere doelen worden waargemaakt.

Die zijn onder meer het aanscherpen van het trainingsaanbod wat er al is en vooral het vergroten van het bereik ervan, door meer in de wijken te werken (zoals Malburgen en Geitenkamp) en door een coördinator er als spin in het web op toe te laten zien wat er is, waar het is en of het voldoet.

Ervaringsdeskundigen

Mensen die beroepshalve in aanraking komen met de doelgroep worden getraind in het herkennen van het probleem, met het doel er voor te zorgen dat zij kunnen wijzen op leermogelijkheden. Om te kijken of de aanpak rendement oplevert, wordt ook de ontwikkeling van de cursisten gevolgd.
Aansprekende Arnhemmers – onder wie ervaringsdeskundigen – moeten als ambassadeurs het belang uitdragen van taal- en rekenvaardigheid en vooral er op hameren dat je je niet hoeft te schamen als je er moeite mee hebt, maar dat er iets aan is te doen en dat je leven er een stuk soepeler door kan verlopen.
De eerste die de ambassadeursrol op zich neemt, is burgemeester Ahmed Marcouch. Hij gaat tijdens de Week van de Alfabetisering, volgende week, de weekmarkt op, en roept bezoekers op met goede ideeën te komen die helpen om de doelgroep te bereiken.

Lees meer over de gemeente Arnhem en laaggeletterdheid.