algemeen

‘Als kinderen maar plezier in lezen hebben’

Gemeente Hellendoorn zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Dat doen ze onder andere door te investeren in leesplezier bij kinderen.

Uit het laatste PISA onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de leerlingen alleen lezen als het absoluut noodzakelijk is, en de helft vindt lezen tijdverspilling. Jolande Broens, jeugdspecialist en coördinator educatie bij de ZINiN Bibliotheek, kan zich hier niets bij voorstellen. ‘Lezen is toch heerlijk?!’

Om kinderen op jonge leeftijd al plezier in lezen te geven, is er ‘de Bibliotheek op school’ (dBos). Een samenwerking tussen diverse scholen en de bibliotheek. De bieb levert een gevarieerd aanbod van goede en aantrekkelijke jeugdboeken. Daarnaast heeft elke dBos school een eigen Leesconsulent en ze monitoren de leescultuur op school. “Wat heel belangrijk is, is dat de boeken die kinderen lezen aansluiten bij hun belevingswereld. En dat begint al bij het voorlezen.”

Een andere activiteit om de jeugd weer aan het lezen te krijgen is ‘Bureau Leesplezier’. “Ongemotiveerde leerlingen kunnen door hun leerkracht aangemeld worden en er wordt dan contact opgenomen. De leerling komt samen met zijn ouder(s) naar de bieb en dan wordt er gezamenlijk  gezocht naar passende boeken. Ouders spelen hierin zeker een cruciale rol. Zij kunnen hun kinderen stimuleren en ondersteunen.

Lees hier meer over de activiteiten van  gemeente Hellendoorn in het artikel uit het Twents Volkblad.

Kunst van Lezen

Tel mee met Taal zet in op leesbevordering, onder andere via het programma Kunst van Lezen. Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Stichting Lezen als penvoerder en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Plezier in lezen staat centraal. Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen:

– BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar)

– De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo)

– Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze samen met deskundige leesconsulenten, inspirerende boeken en met een goede (digitale) lees- en leeromgeving.
Eind 2016 deden ruim 2.500 basisscholen (38%) mee aan de Bibliotheek op school. Inmiddels is het programma Bibliotheek op school ook op 50 vmbo-scholen van start gegaan en uitgebreid naar het havo en vwo. Ook zijn enkele pilots op roc’s en pabo’s gestart.