algemeen

Achmea versimpelt taalniveau

Achmea gaat de communicatie met haar klanten nog verder versimpelen. Het concern gaat medewerkers scholen om A2-taalniveau te gebruiken. Dat is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. “Wij willen dat de communicatie met onze klanten duidelijk en begrijpelijk is. Voor iedereen. We weten dat voor laaggeletterden het B1 niveau te hoog is. We gaan onze collega’s daarom meer leren over laaggeletterdheid én we gaan ze leren hoe zij op niveau A2 kunnen communiceren ” zegt Zilveren Kruisdirecteur Georgette Fijneman .

Achmea maakte het nieuwe taalbeleid bekend bij de uitreiking van de TaalHeldenprijzen, onderscheidingen voor mensen die zich inzetten voor geletterdheid. De verzekeraar is al tien jaar sponsor van Stichting Lezen & Schrijven, de partij die de prijzen toekent. De afgelopen tien jaar heeft Achmea haar verzekeringsvoorwaarden, brieven aan klanten en teksten op websites vereenvoudigd naar eenvoudig Nederlands (taalniveau B1).

A2-taalniveau staat gelijk aan de moeilijkheidsgraad van het Nederlands bij het inburgeringsexamen. Iemand die dat met succes heeft afgelegd kan korte eenvoudige teksten begrijpen en informatie vinden in bijvoorbeeld een advertentie of een menukaart.

Lees hier het hele artikel van Achmea.