algemeen

Aanpak laaggeletterdheid Rijksoverheid en VNG gaat door

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondertekende in 2019 (namens gemeenten) samen met de Rijksoverheid bestuurlijke afspraken voor een gezamenlijke inzet tegen laaggeletterdheid. Begin juli heeft de VNG deze afspraken opgezegd. Reden: gemeenten vrezen voor te veel administratieve belasting en onvoldoende financiële middelen. Ondanks het feit dat de VNG haar handtekening heeft verwijderd, is afgelopen week gezamenlijk afgesproken om met elkaar in gesprek te blijven over de aanpak van laaggeletterdheid. In de eerste helft van september organiseren de VNG en de Rijksoverheid een bijeenkomst om samen met vertegenwoordigers van de 35 centrumgemeenten verder te praten.

Onverminderde inzet en investering

In de bestuurlijke afspraken waren onder andere afspraken gemaakt om samen te werken aan een landelijke monitor, om de kwaliteit van de cursussen te verbeteren en méér mensen te bereiken die moeite hebben met taal, rekenen of de computer. Het Rijk en de VNG bespreken de komende maanden hoe nu verder. De financiële middelen die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gemaakt voor de aanpak van laaggeletterdheid blijven gelijk. De Rijksoverheid blijft zich, samen met de VNG, gemeenten en vele andere partijen, onverminderd inzetten voor een vaardiger Nederland waarin iedereen mee kan doen.