algemeen

Aankondiging ‘Doe Meer met Taal’ Congres actieprogramma Tel mee met Taal

’Doe Meer met Taal’ is de titel van de landelijke dag die Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, op maandag 20 november 2017 organiseert in Theater de Meervaart in Amsterdam.

Hoe betrek ik laagtaalvaardige ouders meer bij de schoolcarrière van hun kind? Hoe kan ik als gemeente effectiever communiceren met minder taalvaardige burgers? Hoe weet ik of mijn patiënten informatie over gezondheid begrijpen?  Hoe kan ik beter inspelen op ontwikkelingen met de inzetbaarheid van mijn medewerkers?

Ruim 2 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite om informatie van de overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers te begrijpen. Lage taalvaardigheid zet deze mensen onnodig op achterstand, leidt tot hoge kosten en gemiste kansen voor tal van anderen. Gelukkig is hier iets aan te doen!

’Doe Meer met Taal’ is de titel van de landelijke dag die Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, op maandag 20 november 2017 organiseert in Theater de Meervaart in Amsterdam. Tel mee met Taal doet dit samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.

Met interactieve presentaties, workshops en gesprekken met de doelgroep ontdek je dat ook jij meer kunt doen met taal. Zo help je laagtaalvaardige mensen en je eigen organisatie tegelijkertijd. De bewindspersonen van de betrokken ministeries hopen daarom op je aanwezigheid.

Begin oktober sturen wij je graag het definitieve programma en een uitnodiging om je te registreren voor deelname aan deze inspirerende dag.

Dit congres is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Wij helpen gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden.

Doe Meer met Taal Congres
actieprogramma Tel mee met Taal

maandag 20 november 2017
10.00 uur – 16.00 uur
Theater de Meervaart, Amsterdam