algemeen

150.000 Amsterdammers hebben moeite met taal: dat wordt aangepakt!

Onze stad heeft ruim 850.000 inwoners. Daarvan hebben er zo’n 150.000 moeite met taal. Ongeveer 1 op de 6 inwoners dus. De gemeente werkt samen met andere partijen aan de aanpak van dit probleem.

Op vrijdag 7 september – in de Week van de Alfabetisering – ondertekenden 23 nieuwe partijen, zoals BurgerKing, HVO Querido en de Sociale Verzekeringsbank, het Amsterdams Taalakkoord. Zij gaan zich inzetten om laaggeletterdheid aan te pakken.

Moeilijk meekomen

Omdat zoveel Amsterdammers laaggeletterd zijn, krijgen bedrijven en organisaties altijd te maken met mensen die moeite hebben met taal: als werknemer, patiënt of klant. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. En daarnaast verandert de samenleving steeds sneller. Amsterdammers met een taalachterstand  kunnen daardoor moeilijk meekomen met alle ontwikkelingen in deze tijd.

Amsterdams Taalakkoord

Door het  ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken bedrijven en uitvoerende organisaties af dit probleem aan te pakken. Medewerkers die moeite hebben met taal krijgen hulp, er wordt meer bewustwording over het probleem gecreëerd en er wordt gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf duidelijk en helder zijn.

Al bijna 50 organisaties helpen

Binnen nog geen jaar hebben al bijna 50 organisaties, waaronder de grote woningbouwcorporaties (Stadgenoot, Eigen Haard, AFWC, Ymere en Rochdale), zich bij het netwerk van het Taalakkoord aangesloten: een groot succes. De eerste ondertekenaars hebben al verschillende stappen gezet. Zo zijn veel werkgevers (CSU, VEBEGO, ASITO, OLVG, VUmc en Cordaan) actief bezig met het scholen van werknemers of met het toegankelijk maken van hun communicatie-uitingen (Humanitas, OLVG en GVB).