Lezen en schrijven: niet voor iedereen vanzelfsprekend

Misschien is het voor ‘gewoon’ geletterden lastig voorstelbaar hoe ingewikkeld het dagelijks leven kan zijn voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Toch hebben bijna 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hiermee te maken en die groep wordt helaas eerder groter dan kleiner. Tel mee met Taal wil partijen die van betekenis zijn in de strijd tegen laaggeletterdheid ondersteunen. En daar hoort u ook bij.
 

De Nederlandse taal leren loont altijd

Beter Nederlands leren heeft natuurlijk meerwaarde voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook een verbazingwekkend groot aantal laaggeletterden met een Nederlandse afkomst kan hiermee een stap vooruitzetten in de maatschappij. Want niet goed kunnen lezen en schrijven knaagt aan je zelfbeeld en beïnvloedt je sociale mobiliteit, je financiële situatie en uiteindelijk zelfs je gezondheid. Die groep opsporen en begeleiden met taallessen loont, in de eerste plaats voor henzelf, maar ook voor de samenleving.
 

Tel mee met taal: online kennisplatform en ontmoetingsplek

Laaggeletterdheid terugdringen vraagt om een lange adem en goede samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Om die samenwerking te activeren, heeft de overheid Tel mee met Taal in het leven geroepen. Geen beleidsplan, maar een dynamisch platform waarop partijen elkaar kunnen vinden en interessante informatie over leren lezen en schrijven kan worden gedeeld. Dit bespaart tijd en energie en zorgt voor een stimulerende wisselwerking.
 

Leesvaardigheid oefenen en meer

Tel mee met Taal benadert laaggeletterdheid van twee kanten: door leesbevorderingsactiviteiten en door gerichte aandacht voor specifieke situaties waarin mensen tegen leesproblemen aanlopen. Denk hierbij aan begrijpen van bijsluiters van medicijnen of het invullen van een online formulier. Op de website vindt u een groeiend aanbod aan kennis over signaleren van leesproblemen, Nederlands leren, (online) taallessen, slimme oplossingen en nieuws, plus links naar andere websites die voor u van belang zijn.
 

Lezen en schrijven via Tel mee met Taal!

In de strijd tegen laaggeletterdheid rekent Tel mee met Taal op de inzet van grote en kleine partijen: gemeentes, scholen en bibliotheken, maar ook zorgverleners en werkgevers. Kortom, iedereen die gespitst moet zijn op mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Daarnaast dragen organisaties als Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Taalakkoorden bij aan het succes van dit project. Wilt u ook deelnemen? Meld u zich dan vandaag nog aan als actiepartner. Via de nieuwsbrief krijgt u dan altijd de meest actuele informatie toegestuurd.
 

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW, VWS en diverse andere organisaties.