Themabijeenkomst Voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

30 augustus van 9:30 tot 12:30 Cubiss

In deze bijeenkomst staan de verbinding preventie-curatie en mediaopvoeding centraal. Gastspreker is Marianne Raaijmakers, bekend van Kunst van Lezen. Zij vertelt ons meer over de resultaten van het onderzoek Geletterdheidsnetwerken.

Wat

Themabijeenkomst Voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

Wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten vroegschoolse educatie en primair onderwijs en consulenten taalhuis of volwasseneneducatie

Programma

Laaggeletterdheid wordt veelal binnen het gezin tussen de generaties overgedragen. Deze cyclus van laaggeletterdheid moet doorbroken worden. De specialisten jeugd en volwassenen, die zich met deze problematiek bezighouden, kunnen elkaar versterken.  In deze bijeenkomsten gaan we de kansen daartoe met elkaar verkennen.  Het wordt een ochtend vol inspiratie en concrete aanknopingspunten voor je eigen werksituatie. Marianne Raaijmakers gaat in op landelijke en lokale ontwikkelingen en licht het onderzoek ‘Gelegenheidsnetwerken’ toe. We gaan ook zelf aan de slag, zodat jij en je collega samen een eerste (of verdere) aanzet kunnen maken tot het gezamenlijk inzetten van jullie expertises. Neem daarom ook je collega mee (collega jeugd en collega volwassenen). De nadere invulling van het programma volgt later.
Neem je iemand mee? Vraag of hij/zij zich zelf even zelf aanmeldt.

Deze bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van de Limburgse projecten ‘Participatie en zelfredzaamheid’ en ‘Jeugd en onderwijs’.

Lees meer over de bijeenkomst op cubiss.nl