Seminar onderzoek ‘Lezen ≠ Begrijpen’ – Leeuwarden

15 januari van 13.00 tot 16.30 Leeuwarden, NHL Stenden

Laaggeletterdheid in kaart voor effectievere communicatie

Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn bij gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die laag scoren op de leestest vaker moeite hebben met het openen van hun post en zich minder vaak eigenaar van het probleem voelen.

Om dit verder te onderzoeken voeren Syncasso, Kredietbank Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Lezen & Schrijven een onderzoek uit. Dit project heeft als naam ‘LEZEN ≠ BEGRIJPEN’.

Er worden op diverse plekken in Nederland seminars georganiseerd waar de uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkelde materialen worden gedeeld.

12.30 uur   Inloop
13.00 uur   Welkom
13.30 uur   Wat is laagtaligheid? Stichting Lezen & Schrijven
14.00 uur   Presentatie onderzoek, dr. Martijn Keizer
14.30 uur   Pauze
14.45 uur   Workshop samen aan de slag
15.30 uur   Plenair behandelen workshop, forum van de sprekers
16.30 uur   Afsluiting en borrel

Seminars

Dinsdag 15 januari 2019 Leeuwarden – NHL Stenden
Dinsdag 22 januari 2019 Breda – Avans
Donderdag 24 januari 2019 Zwolle – Windesheim
Donderdag 31 januari 2019 Utrecht – Hogeschool Utrecht
Donderdag 7 maart 2019 Rotterdam – InHolland

 

Aanmelden kan via de site www.lezenisnietbegrijpen.nl