Het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid

28 maart van 10.00 tot 12.30 ProBiblio, Hoofddorp

Wil je meer weten over het hoe en waarom van de zogeheten gezinsaanpak bij het voorkomen van laaggeletterdheid? Wil je inzicht krijgen in wat daarvoor nodig is, intern en extern? Meld je dan nu aan voor de netwerkbijeenkomst ‘Het gezin als sleutel in de aanpak van laaggeletterdheid’.

Veel bibliotheken zien het belang in van een gezinsaanpak. Tegelijkertijd worstelen ze met de vraag wat dat precies betekent en hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Of ze komen tot de ontdekking dat de bibliotheekmedewerkers die zich bezig houden met educatie (preventie) gescheiden opereren van collega’s die met basisvaardigheden (curatie) bezig zijn en dat daar eerst stappen moeten worden gezet.

Hermien Lankhorst en Marie-Anne Raaijmakers hebben in opdracht van Kunst van Lezen, verschillende trajecten uitgevoerd in bibliotheken. Hierbij onderzochten zij hoe een bibliotheek, binnen de eigen organisatie en het lokale netwerk, kan toewerken naar een betere ondersteuning voor laagtaalvaardige gezinnen. Daarnaast vertelt een bibliotheek over hun aanpak om gezinnen te bereiken en welke hobbels en successen zij op hun pad tegenkwamen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om met collega’s in gesprek te gaan over jouw eigen ervaringen met de gezinsaanpak, en om uit te wisselen wat wel en niet werkt.

Aanmelden

Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op de website van Probiblio.

Let op: Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk in tweetallen komt, dus samen met je collega educatie (Boekstart/VoorleesExpress) respectievelijk je collega basisvaardigheden (Taalhuis/NLplein).

Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos, incl. lunch. Overige bibliotheekorganisaties betalen € 88,50