Cursus: Communiceren met laaggeletterden in de zorg

30 November van 14.00 tot 17.30 Burgemeester Daleslaan 23, Nijmegen

Tips en tricks door en voor communicatieprofessionals in de zorg

De cijfers zijn bekend: 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ook kunnen zij vaak niet goed met de computer omgaan. Deze cijfers houden gelijke tred met het groeiende aantal zorgverleners dat op de werkvloer te maken krijgt met laaggeletterde patiënten en cliënten – en in het verlengde daarvan – beperkte gezondheidsvaardigheden. Met alle gevolgen van dien voor effectieve (digitale) communicatie en de kwaliteit van zorg in het algemeen.

Aan de urgentie om laaggeletterde patiënten en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden nog verder op de kaart te zetten, hoeven we geen woorden vuil te maken. Om een dreigende tweedeling in de zorg te voorkomen, zijn in veel zorginstellingen de tijd en de geesten dan ook rijp om dit communicatie-issue handen en voeten te geven. Geen wonder dat deze vraag bij steeds meer communicatieprofessionals op het bord belandt.

Maar hoe zet je effectieve communicatie met deze doelgroep in jouw zorginstelling structureel op de kaart? En wat is een goede strategie om bewustwording bij zorgverleners te vergroten? En welke hulpmiddelen hebben zij nodig om effectieve communicatie met laaggeletterden met beperkte gezondheidsvaardigheden structureel in te bedden?

Of eenvoudig gezegd: hoe zorgt jouw instelling ervoor dat ook laaggeletterden met beperkte gezondheidsvaardigheden uitleg en informatie over ziekte, onderzoek, behandeling en medicijngebruik begrijpen? En minstens zo belangrijk: dat zij de behandel- en leefstijladviezen ook opvolgen?

Voor inspiratie en antwoord op deze vragen, maakt Logeion Netwerkgroep Zorg op donderdag 30 november van 14.00 – 17.30 uur de vloer vrij voor communicatieadviseurs die hier inmiddels veel ervaring mee hebben. Mary de Weerd (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) vertelt over haar zoektocht naar de beste manier om effectieve communicatie met laaggeletterde patiënten in de hoofden van zorgverleners en op de agenda van beslissers te krijgen en te houden. Vervolgens geeft José Keetelaar (GGD Gelderland-Zuid) uitleg over de aanpak van communicatie met laaggeletterde cliënten van de GGD. Lara ten Bosch (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) doet uit de doeken hoe zij zich als projectleider van beperkte gezondheidsvaardigheden sterk maakt voor agendasetting en bewustwording.

14:00 – 14:30      Inloop en registratie
14:30 – 14:40      Introductie door Dianne Alewijnse, voorzitter Logeion Netwerkgroep Zorg
14:40 – 15:00      Agendasetting, tools en samenwerking met ketenpartners Door Mary de Weerd
15:00 – 15:20      Praktijkvoorbeeld aanpak laaggeletterdheid GGD Gelderland-Zuid Door José Keetelaar
15:20 – 15:40      Bewustwording en agendasetting Door Lara ten Bosch
15:40 – 15:50      Korte pauze
15:50 – 16:30      Discussie in subgroepen
16:30 – 17:00      Plenaire terugkoppeling en take-home messages
17:00 – 17:30      Borrel

 

Kostenoverzicht

Leden: € 42,50
Logeion Young Professionals: € 21,25
Niet-leden: € 85,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 22 november 2017.
Kaarten kunnen hier gekocht worden.