Conferentie Taal & Werk in Nieuwegein

16 April van 14.00 tot 17.30 Anna van Rijn College

Samen voor Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping organiseren maandag 16 april van 14.00 uur tot 17.30 uur een conferentie voor werkgevers en professionals over taal en werk. De bijeenkomst wordt gehouden op het Anna van Rijn College aan de Albatros 1. De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, HR-managers, coördinatoren van opleidingsprogramma’s, afdelingshoofden van bedrijven uit Nieuwegein en professionals die te maken hebben met laaggeletterden.

Binnen bedrijven zijn er vaak werknemers die het lastig vinden om mee te komen met digitale ontwikkelingen of mensen die instructies niet goed begrijpen. Het kan zijn dat laaggeletterdheid de oorzaak van deze problemen is. Zo’n 16 procent van alle mensen in Nieuwegein heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft gevolgen voor de betreffende werknemer, maar ook voor de bedrijven. Werkgevers die informatie willen hoe ze laaggeletterden beter in beeld krijgen en hoe ze deze kunnen ondersteunen, kunnen zich nu opgeven voor de Conferentie Taal & Werk in Nieuwegein.

Programma

Het programma bestaat uit een inleiding met onder meer korte presentaties van een ervaringsdeskundige, het Sint Antonius Ziekenhuis als werkgever, Stichting Lezen & Schrijven, Taalhuis Lekstroom en bibliotheek De tweede verdieping. Daarna vinden verschillende workshops plaats over hoe je laaggeletterde werknemers herkent, hoe je vanuit het perspectief van laaggeletterden naar strategische vraagstukken kunt kijken, wat taalondersteuning de werkgever oplevert en speciaal voor gezondheidsprofessionals is er een workshop over signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden.

Partners

Samen voor Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping organiseren de conferentie samen met vele partners waaronder de Stichting Lezen & Schrijven en het Taalhuis Lekstroom.

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.samenvoornieuwegein.nl of www.detweedeverdieping.nu. Voor vragen over de organisatie van de conferentie kan contact worden opgenomen met Karin Beenen van Samen voor Nieuwegein, e-mail: info@samenvoornieuwegein.nl, telefoon: 06-43368435. Voor inhoudelijke vragen over laaggeletterdheid kan worden gemaild met Gina van den Berg van bibliotheek De tweede verdieping, e-mail: G.vandenberg@detweedeverdieping.nu.