Conferentie: Taal en Gezondheid

08 februari van 13.30 tot 17.00 Provinciehuis Drenthe Westerbrink 1, Assen

Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid

Eén op de negen inwoners van Noord-Nederland heeft problemen met lezen en schrijven. Het hebben van een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken en hebben moeite grip op hun eigen gezondheid te houden. Op donderdag 8 februari 2018 organiseren Alles is Gezondheid, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Hanzehogeschool Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en NDC mediagroep een interactieve conferentie over Taal & Gezondheid. Maurice de Greef en Machteld Huber zijn twee gerenommeerde sprekers op het terrein van laaggeletterdheid en gezondheid. Zij zullen tijdens de conferentie Taal & Gezondheid in het bijzonder ingaan op de vraag: wanneer is taal een probleem voor je gezondheid? Maurice de Greef is verbonden aan de Universiteit Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel. Machteld Huber is arts en onderzoeker bij het Institute for Positive Health. De toegang tot deze conferentie is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via…

Programma

13.30 uur     Inloop
14.00 uur     Opening door commissaris van de Koning in Drenthe, Jette Klijnsma
14.10 uur     Interactieve conferentie:Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid
16.15 uur     Borrel en ondertekening pledges Alles is Gezondheid

Meld je aan!