Conferentie NT1

21 maart van 9:00 tot 17:00 Open Universiteit Utrecht

Op 21 maart 2018 organiseert de landelijke werkgroep NT1 Conferentie een conferentie voor NT1 professionals in Utrecht. Vragen die aan bod komen:
Hoe krijgen we NT1 weer op de kaart? Wat betekent de veranderende rol van NT1 professionals voor jou en de doelgroep?

Wat zijn de onderwerpen?

  • Hoe krijgen we NT1 weer op de kaart?
  • Wat betekent de veranderende rol van NT1 professionals voor jou en de doelgroep?
  • Hoe pakken we  laaggeletterdheid aan vanuit de domeinen: werk/participatie, gezondheid, armoede, zorg/welzijn?
  • Wat weten we al over leren lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden?
  • Wat zijn de kansen voor de doelgroep?
  • Hoe zorgen we dat kennis over NT1 behouden en vernieuwd wordt?
  • Hoe ziet de toekomst eruit?

Wil jij ook een bijdrage leveren? Laat dat weten op het aanmeldingsformulier.

Hoe

plenair, workshops, presentaties, materialenmarkt en …..(wensen)

Aanmelden

Tijden

  • 09.00 – 10.00 uur Inloop
  • 10.00 – 16.00 uur Presentaties/workshops
  • 16.00 – 17.00 uur Drankje

Kosten

Geen voor de deelnemer

Locatie

Open Universiteit Utrecht

Namens de landelijke werkgroep conferentie NT1

Paula Gouw (Open Universiteit Utrecht), Olga van Hooff (Frieslandcollege ROC), Annelies Jacobs (Stichting Lezen & Schrijven), Willeke van Heumen (ABC leer mee), Ellen Pattenier (Stichting Lezen & Schrijven), Marga Tubbing en Arjan Beune (Stichting Lezen & Schrijven),