Inventarisatie ondersteuningsbehoeften Taalhuizen

Adviseur Ton Brandenbarg sprak, in opdracht van Tel mee met Taal, met diverse Taalhuizen (en andere organisaties) om hun ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. In dit rapport zet hij aanbevelingen en adviezen op een rij die kunnen helpen bij de verdere professionalisering van (Digi)Taalhuizen. Ook is in het rapport te lezen hoe de professionalisering zowel op landelijk als op lokaal niveau geborgd kan worden.