algemene voorwaarden & cookies

Over Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma richt zich op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen, in aanvulling op het reguliere onderwijs.

 

Tel mee met Taal ondersteunt hiermee gemeenten, taalaanbieders, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties met instrumenten en methoden, kennis en expertise. Zo kunnen gemeenten hun wettelijke taken in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (vve), volwasseneneducatie, bijstand en maatschappelijke ondersteuning beter uitvoeren. Zo wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen tienduizenden Nederlanders betere kansen op volwaardige maatschappelijke participatie en integratie. Het actieprogramma loopt van 2016 tot en met 2018 en is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met diverse samenwerkingspartners en organisaties in het veld.

Over het platform

De ambitie van Tel mee met Taal is om organisaties die een rol spelen bij het verminderen van laaggeletterdheid, leesbevordering en het voorkomen van taalachterstanden met elkaar te verbinden en kennisuitwisseling te ondersteunen. We hebben deze landelijke website ontwikkeld die actuele informatie over het actieprogramma Tel mee met Taal bevat en toegang biedt tot goede voorbeelden vanuit de praktijk , tools , actuele informatie, en methodieken op het gebied van laaggeletterdheid en leesbevordering. De website is ook een plek waar u goede voorbeelden zelf kunt delen en kunt ophalen. U kunt de website en nieuwsbrief zelf verrijken met kennis en content.

Partners

Tel mee met Taal is een samenwerking tussen verschillende ministeries en werkt nauw samen met diverse partners waaronder Stichting Lezen en Schrijven en Stichting Lezen.

Disclaimer

Het auteursrecht, het databankrecht en de intellectueel-eigendomsrechten van andere aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video, audio en logo’s) alsmede het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berusten bij, en worden voorbehouden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat informatie aangeboden op, of via, deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op, of via, deze website kan regelmatig, met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Onze content wordt o.a. aangedragen door derden, zij zijn daarmee verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de tekst en beeld. Daarnaast zoeken wij content via internet die aansluit bij de verschillende onderwerpen. Mocht er een onjuiste bronvermelding geplaatst zijn, of een andere reden voor bezwaar, neem dan contact met ons op via het contact formulier.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van deze website is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is om alle informatie zo aan te bieden, dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Web richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het is echter om verschillende redenen niet altijd mogelijk om een website volledig toegankelijk te maken. Op de website staan YouTube video’s embedded, van derden, waarvoor wij helaas geen transcripten of download mogelijkheid van de video’s kunnen aanbieden. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met ons.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor web statistieken en onderzoek, om daarmee inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze ‘analytic cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Hierbij gaat het nooit om persoonsgegevens. www.telmeemettaal.nl kan de cookies niet gebruiken om bezoekers persoonlijk te herkennen. Ook kunnen we de cookies niet gebruiken om bezoekers op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van de website. We stellen ze niet aan derden ter beschikking.