Alfabetisering: een win-winsituatie

Alfabetisering of terugdringen van laaggeletterdheid staat gelukkig op de kaart in Nederland, maar de uitvoering hiervan vindt nog wat versnipperd plaats. Om hieraan een stimulerende impuls te geven, heeft de overheid het platform Tel mee met Taal in het leven geroepen. Tel mee met Taal richt zich op het bereiken van twee doelen:

– Verbeteren van geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden
– Samenwerking op lokaal en regionaal niveau tussen alle betrokken partners

Functioneel analfabetisme in Nederland

Analfabetisme, of totale ongeletterdheid, komt in Nederland helaas nog voor, zeker onder inwoners met een migratieachtergrond die in hun land van oorsprong nooit structureel lees- en schrijfonderwijs hebben gehad. Daarnaast bestaat er echter ook een grote groep van ruim 2 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder die ooit wel hebben lezen en schrijven, maar dit niet voldoende beheersen om zich volledig te kunnen ontplooien. We noemen dit functioneel analfabetisme of laaggeletterdheid.

Gevolgen van laaggeletterdheid

Mensen die functioneel analfabeet zijn, ervaren meer problemen dan u misschien verwacht. Ze zijn afhankelijk van anderen, hebben moeite met het invullen van formulieren die sowieso al lastig zijn, lopen financieel regelmatig tegen problemen op en kampen vaak met een slechtere gezondheid dan geletterde Nederlanders. Wie zich hierover verbaast, moet zich bedenken dat voor wie niet zo taalvaardig is, de communicatie over medische zaken extra ingewikkeld kan zijn. Bijsluiters, brieven van zorgverzekeraars en de taal van artsen, het is meestal niet het meest toegankelijke Nederlands.

Taalopleidingen voor ouders en werknemers

Om functioneel analfabetisme te bestrijden, biedt Tel mee met Taal een breed spectrum aan taalbevorderingsactiviteiten aan, plus mogelijkheden om hiervoor in 2018 subsidie aan te vragen. Zowel werkgevers als organisaties die met laaggeletterde ouders te maken hebben, kunnen hiervan gebruik maken. Op de website wisselen alle samenwerkende partners informatie uit, zodat alfabetisering in Nederland effici├źnter uitgevoerd kan worden. Beter kunnen lezen en schrijven is niet alleen goed voor de betrokken personen, maar ook hun gezinnen en hun werkgever. En daarvan profiteert uiteindelijk de hele samenleving. Een win-winsituatie dus.

Meer weten over Tel mee met Taal?

Bent u als werkgever, gemeente, school, bibliotheek of artsenpraktijk geïnteresseerd in de mogelijkheden van Tel mee met Taal? Meldt u zich dan aan als actiepartner van het programma. U ontvangt regelmatig het meest actuele nieuws over ontwikkelingen op het gebied van alfabetisering.

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW, VWS en diverse andere organisaties.