gezin

Ouderprogramma: Het Ei van Columbus

Kinderen én ouders dezelfde woorden aanleren. Spelenderwijs. En ouders ook leren hoe ze met hun kinderen kunnen oefenen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel het kind als de ouder ontwikkelt de taal. Dat heet met recht Het Ei van Columbus.

TOP-programma ‘Het Ei van Columbus’
Scholen en instellingen die met Het Ei van Columbus werken, koppelen de woordenschatverwerving van kinderen aan de taalverwerving en versterking van educatieve vaardigheden van ouders. Met het TOP-programma Het Ei van Columbus krijgen ouders en kinderen dezelfde woordenschat. Ouders leren bovendien hoe ze met hun kinderen die woorden kunnen oefenen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel de ouder als het kind ontwikkelt de taal. Daarom heet deze aanpak Het Ei van Columbus.

Het programma in het kort
Het Ei van Columbus is een programma voor ouders van kinderen in de voorschool en groep 1 en 2. De kinderen leren de woorden die essentieel zijn voor hun verdere schoolloopbaan met het lesmateriaal van LOGO 3000. In een oudercursus of in ouder-kindworkshops leren ouders diezelfde woorden met het materiaal van Het Ei van Columbus. Ouders leren hoe ze die woorden kunnen gebruiken in een spel of activiteit met hun kind én werken verder aan hun eigen taalontwikkeling. Het programma maakt ouders en kinderen taalvaardiger, stimuleert de interactie tussen ouder en kind, en verbetert het educatieve thuismilieu.

Succesvolle aanpak
Uit pilots op scholen blijkt Het Ei van Columbus een succesvolle aanpak te zijn. De mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en hun ouders neemt toe. Daarnaast participeren de ouders makkelijker in de school en communiceren ze beter met de leerkracht.

Meer informatie