werkgevers

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Zodra er meer bekend is over de regeling in 2020, communiceren wij dat op onze website en in onze nieuwsbrief. Je kan je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Informatie subsidieronde 2019

Hieronder vind je informatie over de subsidieronde in 2019.

 

Werkgevers

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers met wie zij werken, en voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d. De subsidie kan gebruikt worden voor werknemers met Nederlands als eerste taal (NT1-ers) en werknemers met Nederlands als tweede taal (NT2-ers). Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

 

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen ook scholen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie.

 

Werknemers met taalniveau ónder 2F

De subsidie kan gebruikt worden voor werknemers met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus vind je op www.basismeters.nl. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met DUS-i. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2019 bijna 7 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden is € 3.750.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

 

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en ze kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

 

Inspiratie nodig?

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Meer voorbeelden vind je hier.

 

Aanvragen

Het aanvraagformulier en een voorbeeldversie vind je hier. In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Je kunt het machtigingsformulier alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl. Zie ook: Publicatie Staatscourant.

 

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders