werkgevers

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Let op: de subsidieregeling van 2020 is gesloten.

 

Subsidieronde gesloten, loting begint

 

Werkgevers

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

 

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.

 

Loting

Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure kan je hier downloaden op de website van Dus-i.

 

Aanvraagperiode gesloten op 31 mei 2020

Subsidieaanvragen konden ingediend worden vtot en met 31 mei 2020 middernacht. Het stroomschema (proces van aanvraag tot vaststelling) vind je hier.

 

Maximale bedragen

In totaal is in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

 

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en ze kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

 

Aanvragen

In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal vind je in de Staatscourant.

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in de toekomst ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te bestrijden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogste wilt blijven van de mogelijkheden.

 

Houd mij op de hoogte

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders