Subsidie laagtaalvaardige ouders

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2019 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kan van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019. De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2019 staat op wetten.overheid.nl.

 

Let op

Wegens overweldigende belangstelling is het subsidieplafond bereikt. Je kunt echter nog wel een aanvraag indienen. Het komt namelijk voor dat een subsidie niet, of niet in zijn geheel, wordt toegekend. Het beschikbare budget wordt dan in volgorde van binnenkomst verstrekt aan andere aanvragers. Je kunt je ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tel mee met Taal. In 2020 start een nieuwe subsidieronde. Zodra daar meer over bekend is communiceren wij dat op onze website en in onze nieuwsbrief. Je kan je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, hulp bij het maken van huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. De subsidie kan gebruikt worden voor ouders met Nederlands als eerste taal (NT1-ers) en ouders met Nederlands als tweede taal (NT2-ers). Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

 

Andere partijen

Naast scholen e.d. kunnen ook werkgevers en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie.

 

Ouders met taalniveau ónder 2F

De subsidie kan gebruikt worden voor ouders met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus vind je op www.basismeters.nl. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2019 bijna 7 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 3.000.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

 

Inspiratie

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Meer voorbeelden vind je hier.

 

Aanvragen

De aanvraagformulieren en voorbeeldversies vind je hier. In de aanvraagformulieren staan een een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Je kunt het machtigingsformulier alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.
De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl. Zie ook: Publicatie Staatscourant.

 

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017