Subsidie laagtaalvaardige ouders

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Hieronder lees je alles over de subsidieregeling van 2020.
 

Subsidieregeling 2020

De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud, en puur bedoeld om partijen te informeren over hoe de subsidieregeling van Tel mee met Taal er in 2020 naar verwachting uit gaat zien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Zodra de subsidieregeling voor 2020 definitief is vast gesteld, melden wij dat via deze website en onze nieuwsbrief.

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

 

Als school, bibliotheek, instelling voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorziening kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het beter bereiken van laaggeletterde ouders. Het moet gaan om activiteiten die helpen om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken in gezinnen. Er zijn twee soorten subsidie. Subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. En subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

 

Andere partijen

Naast scholen e.d. kunnen ook werkgevers subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

 

Loting

Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. op de website geplaatst.
 

Start aanvraagperiode 1 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht.
 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

 

Inspiratie

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Meer voorbeelden vind je hier.

 

Aanvragen

Voorbeeldversies van de aanvraagformulieren worden t.z.t. online gezet. De aanvraagformulieren zelf worden op 1 mei 2020 online gezet. In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Je kunt het machtigingsformulier alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal wordt t.z.t. op wetten.overheid.nl en in de Staatscourant gepubliceerd.

 

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017