Wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’

Bijna 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taal en rekenen. Dit heeft een enorme impact op hun leven en zelfredzaamheid.Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal vroegen wij deze groep wat zij nodig hebben om makkelijker mee te doen in onze samenleving. In verschillende regio’s bedachten 9 groepen hiervoor een oplossing. De resultaten vind je hieronder.

Jouw stem telt!

Afgelopen periode is er gestemd op het beste idee waarin mensen die moeite hebben met taal en rekenen makkelijker mee kunnen doen in onze samenleving. Stemmen is op dit moment niet meer mogelijk. De winnaars worden eind maart bekend gemaakt.

Stem op jouw favoriet

Team Achterhoek

Door een netwerk van mede-laaggeletterden op te zetten dat video’s verspreidt via een eigen website kan Nederland zien wat de moeilijkheden zijn met taal.

Team Fryslan

Door mensen die moeite hebben met rekenen en taal in te zetten om schriftelijke communicatie te toetsen, kan deze beter begrijpelijk worden gemaakt.

Rotterdam slikt medicijnen veilig

Met het ‘Sprekende Medicijnetiket’ zijn mensen die moeite hebben met taal en rekenen, beter in staat om zich te informeren over medicatie.

Team Winschoten

Team Winschoten gaat op ‘Tour(nee)’ om ervoor te zorgen dat mensen die moeite hebben met taal en rekenen meer begrip en respect krijgen.

Team Abracadabra

Met een testpanel kunnen brieven getoetst worden op ingewikkelde taal, oftewel ‘Abracadabra’.

Tel mee in Tiel!

Met het ‘Routehorloge’ kan iedereen de weg vinden in het ziekenhuis, zonder bordjes te hoeven lezen.

Actief in Arnhem!

Met de speciale ‘Hulpknop’ voor in het gemeentehuis, kunnen mensen anoniem om hulp vragen als zij moeite hebben met taal of rekenen.

Heel Brabant leert

Met een zogenaamde ‘soapspot’ wordt het gevoel van schaamte en eenzaamheid aangepakt bij mensen die moeite hebben met taal en rekenen.

Breinstormers Brabant Voorleesbril

De voorleesbril zorgt ervoor dat ook mensen die minder goed zijn met taal en cijfers, zelfstandig mee kunnen doen.